WAT IS CONTEXTUELE THERAPIE?


Familie Kruijer
Contextuele Therapie is ontwikkeld door Prof. Dr. I Boszormenyi-Nagy en is een therapeutische benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met uw partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormt de ‘context’. Elke hulpvraag wordt vanuit deze context benaderd. De therapie heet daarom ook intergenerationeel.

Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten in de dynamiek van menselijke relaties. Als er ergens iets mis gaat tussen mensen dan is het vaak in dit gebied. Het zijn vaak deze aspecten waar mensen persoonlijk en in relatie met anderen in het leven van alledag tegen aan kunnen botsen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de balans van geven en ontvangen verstoord wordt en men niet meer toekomt aan het bieden van gepaste en verantwoorde zorg. Dit kan zo verstorend werken dat ook de volgende generatie daar mee te maken krijgt. 
In de therapie zijn het dan ook deze aspecten die veel aandacht vragen en krijgen. Contextuele therapie is een preventieve én herstellende manier van werken in individuele, familie, gezins- en ook werkrelaties omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. 

Doel
Hulpvraag
Werkwijze
Voor meer informatie over de praktijk zie video; klik ->hier<-