WERKWIJZE


De contextuele benadering ziet de eigen levensgeschiedenis als bron van herstel en verandering in het persoonlijk leven en richt zich daarmee ook op de toekomst. Vaak zijn daar patronen, gedachten, waarden en normen in te ontdekken die onbewust een grote rol spelen in uw dagelijks leven, in de omgang met elkaar of bijvoorbeeld op het werk waar u geen vat op lijkt te hebben.
 
De aanpak die daarbij past is om samen die levensgeschiedenis te verkennen met behulp van het maken van een genogram (stamboom). Welke verbanden liggen er tussen toen en nu? Het maken van een genogram is daarbij een leidraad die helpt nieuwe inzicht over uzelf te krijgen. Ter ondersteuning in dat proces maak ik onder andere gebruik van duplo poppetjes om daarmee heel praktisch u zelf in vroegere en huidige gezins- en werk situaties zichtbaar te maken. Mijn werkwijze is eclectisch, dat wil zeggen dat ik indien wenselijk, andere methoden en technieken kan inzetten. 
Uiteindelijk zullen de nieuw verworven inzichten leiden naar nieuwe mogelijkheden. De geschiedenis zelf is niet te veranderen, maar u gaat ontdekken dat u er anders in kunt staan. Het doorgeven aan de volgende generatie hoeft niet hetzelfde te zijn als wat u meekreeg. De bagage kan herschikt worden. 

Terug