Welkom op de website van José Kruijer – Praktijk voor contextuele therapie.


Jose Kruijer 2
Contextueel werken betekent simpel gezegd dat u gezien wordt als een onderdeel van een groter geheel, uw context. De huidige context zoals b.v. uw relatie, gezin, werk, buurt, maar ook de context waar u in opgroeide, uw gezin van herkomst.
Contextuele therapie combineert inzichten uit de traditionele therapie, doorgaans op het individu gericht, met technieken en inzichten uit de familietherapie of systeemtherapie.

José Kruijer (1965) is opgeleid als docent, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en contextueel therapeut. Zij heeft 30 jaar ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, deels binnen instellingen, deels binnen huisartsenpraktijken. Haar houding is persoonsgericht en samenwerkend en gaat uit van de (onbewuste)deskundigheid en de kracht van de mens met wie zij werkt. 

''Aandacht voor de ander heb ik van huis uit meegekregen. Tijdens mijn werkzaamheden in de GGZ heb ik vele mensen ontmoet; mensen die belemmeringen en verstoringen ervaren. Die in disbalans zijn geraakt en zoekende zijn om weer in evenwicht te komen. De contextuele visie bracht voor mij veel samen; de mens is geen op zichzelf staand individu, maar maakt altijd deel uit van (familiaire) relaties die meerdere generaties omvatten. We geven waarden door, we geven normen door, we geven pijn door. Hoe iemand gevormd is, wat iemand is overkomen, heeft invloed op alle terreinen van het leven en daarin kan de balans van geven en ontvangen verstoord raken. Thema`s als (niet) gezien worden en (niet) gehoord worden spelen hierbij een belangrijke rol.  
Inzicht en begrip kan bevrijdend werken waardoor de mogelijkheid ontstaat om zelf weer regie te nemen zodat er een nieuw evenwicht kan ontstaan in de balans van geven en nemen. Het kunnen meehelpen om kansen en bronnen op te sporen om zo herstel in verstoorde persoonlijke en onderlinge relaties mogelijk te maken, ervaar ik als verrijkend.''